සේපල e පාසල

නුතන තාක්ෂණික ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද තුල ගුරුවරුන් හා සිසු යන දෙපිරිස වෙත ලැබී ඇති කාර්යක්ෂම භාවයෙන් හා නව්‍යකරණයෙන් අන් සියල්ල අභිවබා ඉදිරියෙන්ම සිටින අංක එකට තිබෙන හොඳම ONLINE අධ්‍යාපන වැඩසටහන මෙයයි.

Online Class

Individual Class එකක මෙන් ශිෂ්‍යයා කෙරෙහි ගුරුවරයාට අවධානය යෙදවීමට හා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීමටත් පන්තිය අතරතුර වැඩ පැවරීමටත් ඒවා පරික්ෂා කිරීමටත් අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් සේපල E පාසල Online අධ්‍යාපන වැඩසටහන සතුව ඇත.

Ask the Lecturer

ශිෂ්‍යයාට තම ගැටළු ගුරුවරයාට යොමුකර අසා නිරාකරණය කරගැනීමටත් , දක්ෂ සිසුන් විසින් ගුරුවරයාගෙන් අසනු ලබන විභාග ලකුණු මතු කරන ප්‍රශ්න වලට සවන් දී ඉන් පෝෂණය වීමටත් දක්ෂයන් සහිත කණ්ඩායමක් සමඟ සිටීමෙන් අවශ්‍ය වේග මට්ටම් ගැන නිසි වැටහීමක් ලබා ගැනීමටත්, හැකි වීමටත් ඔබට ලැබෙන තවත් අමතර වාසියකි.

Re Play

ඔබ වඩාත් කැමති තැනක සිට පන්තියට සම්බන්ධ විය හැකි බව හා මගහැරුනු පාඩම් යළි ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව.

මෙම සේපල E-පාසල Online අධ්‍යාපන වැඩසටහන ගුරුවරුන් හා සිසුන් ගේ අවශ්‍යතා ගැන ඉතා සැලකිලිමත්ව අධ්‍යයනය කර ඒවා ඉටු වන පරිදි අලුතෙන්ම නිර්මාණය කළ එකකි.

සෑම වසරකම විභාගවලින් දිවයිනේ හා දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රමුඛයන් පළමු 100 දෙනා අතරට යන සිසුන් රැසක් සේපල අධ්‍යාපන ආයතනය සමඟ සිටින අතර අප ආයතනයේ ගුරුවරුන් නිවරදි මග පෙන්වීම සිදු කරයි.

සේපල E පාසල Online අධ්‍යාපන වැඩසටහන හරහා ගුරුවරයා සමග සම්බන්ධ වන සිසුන්ට තම පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි පන්තිය තුල කාලය ගත කිරීමට හැකියාව ඇත.

  පන්ති මෙහෙයවීම දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම ජාතික පාසල් වල පළපුරුදු ගුරුවරුන් හා විශිෂ්ට උපකාරක පන්ති ගුරුවරුන් විසින් සිදු කරනු ලබයි.

  විභාගයට ඉලක්කගතව නියමිත විෂය කරුණු ඉගැන්වීම් සිදු කරයි.

  ඉගෙනීම සඳහා දරුවන් ධෛර්යමත් කරවයි.

Contact Us

Loading
Your message has been sent. Thank you!